NATURLIG SUNN

VKM: Ikke nok forskning for å si at det ene er bedre enn det andre

I 2011 fikk Vitenskapskomiteèn for Matrygghet (VKM) i oppdrag av Mattilsynet å sammenligne konvensjonell- og økologisk produsert mat. De skulle sammenligne produktene og produksjonsmetodene og hvilken betydning eventuelle forskjeller kunne ha for mennesker, dyr og planters helse. Flere faktorer har ikke blitt vurdert i rapporten; bærekraftighet, miljøpåvirkning, akakultur, smak og kvalitetsforskjeller i animalske produkter.

Igår var jeg tilstede da rapporten ble overakt Mattilsynet av VKM. Det ble gitt en kort oppsummering av hovedfunnene i rapporten – som skal være den mest omfattende oppsummeringen gjennomført i VKM sitt 10-årige liv.

Resultatene er basert på kliniske studier på mennesker, cellestudier og dyrestudier. De har i stor grad blitt brukt utenlandske studier fra Europa og USA, som ikke nødvendigvis er representative for de norske matvarene da tilsvarende studier utført i Norge er svært få. I Norge finnes det generellt lite foskning på økologisk mat.

Resultater – plantehelse

 • Det er ca 5% øko planteproduksjon i Norge
 • Det er høyere innhold av antioksidanter og vitamin C i økologiske planter
 • Økologisk dyrket hvete har høyere proteininnhold
 • Økologisk dyrkede planter inneholder mye mindre mengder sprøytemidler
 • Enkelte økologiske dyrkede kornsorter har lavere innhold av mykotoksiner
 • Det er generellt et avlingstap pga plantesykdommer i økologisk produksjon
 • Det er generellt støre artsmangfold i økologisk produksjon
 • Det er ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å konkludere angående grønnsaker
 • Det er ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å konkludere angående miljøgifter
Resultater – dyrehelse og dyrevelferd
 • Ingen sikre forskjeller i helsestatus hos dyr i de to produksjonsmetodene – fokus på at Norge generellt har strengere regler sammenlignet med andre land i verden
 • Størst forskjell var det likevel i fjørfe produksjon, der økologisk produksjon er bedre fordi de gir dyrene tilgang til dagslys, mer plass, lengre levetid, mindre stressende forhold, grovfòr og uteareal
 • Minimal forekomst av antibiotikaresistens i konvensjonellt dyrehold, men studier fra USA viser at forekomsten av antibiotikaresistens er lavere med økologisk produksjon
 • Lite dokumentasjon av effekten av fòr på dyrehelsen
 • Økologisk storfe har lavere forekomst av jurbetennelse og fruktbarhetsproblemer, men høyere forekomst av melkefeber
 • Flere gunstige fettsyrer (omega-3) i produkter av økologisk produksjon
Resultater – menneskers helse
 • Det er foreløpig ikke grunnlag for å si at økologisk dyrket mat er bedre enn konvensjonellt dyrket
 • I enkelte studier viser det seg at økologisk produksjon kan ha bedre effekt på immunforsvaret
 • Det er ikke rapportert negative effekter av økologisk produksjon
 • Studier med biomarkører viser at det ikke er økt antioksidantkapasitet hos mennesker som har spist økologisk dyrket mat
 • Studier fra USA viser at et er lavere utskillelse av pesticider i urinen hos barn som har spist økologisk dyrket mat
 • Generellt var det mye lavere rester av sprøytemidler i økologisk dyrket mat, men det ble understreket at mengdene i konvensjonellt dyrket mat var under de fastsatte grenseverdiene og dermed ikke ansett som helsefarlig

Samtidig har Mattilsynet økt maksimumsgrensene for mengden tillatte sprøytemidler i mat både en, to, og tre ganger i løpet av de siste 9 månedene. I 2012 ble mengden tillatte sprøytemidler økt 3 ganger.

Desverre opererer ikke Mattilsynet etter føre-var-prinsippet som mange mener er fornuftig i denne sammenheng i og med at de også rapporterer at det ikke finnes etablerte metoder for å vurdere den såkalte coctaileffekten som man er bekymret for når man får i seg mange ulike typer plantevernmidler. 

Generellt kan vi oppsummere med at det er gjort for lite forskning på området til å kunne anbefale den ene produksjonsmetoden fremfor den andre. Dette fører raskt til store overskrifter i tabloidene om at økologisk mat ikke er sunt, at det ikke er vits i å kjøpe økologisk mat eller at konvensjonellt dyrket mat er sunnere. Det blir feil – det er foreløpig ikke tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for å kunne si at hverken konvensjonellt eller økologisk dyrket mat er bedre enn det andre. Derfor vil jeg anbefale deg å bruke sunn fornuft og sette deg litegrann inn i hva og hvordan maten du spiser er og blir produsert –
ta bevisste valg!


Visste du forresten at nordmenn i forhold til reallønnen bruker 10% på mat? Det er lavest i europa det. Vi er generellt drevet av et ensidig fokus på billig mat og det er rett å slett ikke riktig fokus.

Hva hadde du valgt dersom dette var tilfelle?

Her kan du lese oikos sin oppsummering av rapporten.

2 thoughts on “VKM: Ikke nok forskning for å si at det ene er bedre enn det andre

 1. HelseHippie

  Så fint at du setter fokus på dette! Det er så synd at folk som skriver artiklene i vg osv, og som leser dem, ikke har forståelse for statistikk og vitenskap. Det skal mye til å bevise at noe er sant, men det er nesten umulig å bevise at noe ikke er sant. Det er dermed helt urimelig å skrive at det ikke er sunnere med økologisk, bare fordi vi ikke kan bevise det med et signfikant resultat! Enhver må ta ansvar for egen helse, og velge deretter 😉

  1. Thea

   Ja, det er åpenbart hvor det trengs mer forskning. Det er jo forsåvidt greit med en foreløpig rapport, men de kunne jo heller brukt tiden på forskning på området og så laget rapporten når det finnes flere studier. Man kan aldri bevise noe (for du vet aldri om du har utelukket alle andre muligheter), men man kan prøve å komme frem til det som er mest sannsynlig ved å avkrefte hypoteser.

   God helg 🙂